Palety fitosanitarne IPCC – jak spełnić wymogi międzynarodowych przepisów?

Fumigacja palet jest kluczowym procesem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów i chorób poprzez międzynarodowy handel. Palety wykonane z drewna są powszechnie używane do transportu towarów, ale drewno może być także środowiskiem, w którym żyją i rozwijają się różne szkodniki. W celu ochrony ekosystemów i gospodarek różnych krajów międzynarodowe przepisy sanitarne wymagają, aby drewniane palety poddawane były procesowi fumigacji przed ich eksportem. Proces ten polega na użyciu środków chemicznych lub cieplnych, które eliminują wszelkie formy życia w drewnie, zapobiegając tym samym przenoszeniu szkodników na nowe terytoria. Palety fitosanitarne IPPC w Poznaniu oferuje Zakład Przemysłu Drzewnego Matusiak. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Proces fumigacji palet

Fumigacja palet odbywa się za pomocą gazów, które zabijają szkodniki drewna, takich jak chrząszcze czy termity, które mogą spowodować znaczne szkody w miejscowych ekosystemach. Proces ten jest szczególnie istotny w przypadku palet, które są wykorzystywane do międzynarodowego transportu towarów. Fumigacja musi być przeprowadzona przez certyfikowane firmy, które stosują bezpieczne i skuteczne metody zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne, takie jak Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC). Metody fumigacji mogą się różnić w zależności od przepisów panujących w kraju importującym, ale najczęściej stosuje się fosforowodór lub bromek metylu. Alternatywnie, palety mogą być również poddawane obróbce cieplnej, czyli ekspozycji na wysoką temperaturę, która również skutecznie eliminuje szkodniki bez użycia chemikaliów.

Oznaczanie palet zgodnie z wymogami IPPC

Palety, które przeszły proces fumigacji zgodnie z międzynarodowymi standardami IPPC, są odpowiednio oznaczane, co jest potwierdzeniem ich bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Oznaczenia te, znane jako znaki IPPC, są umieszczane na widocznych częściach palet i zawierają kilka istotnych informacji: kod kraju pochodzenia, numer identyfikacyjny producenta oraz symbol metody użytej do obróbki (np. „HT” dla obróbki cieplnej lub „MB” dla bromku metylu). Te znaki gwarantują, że palety są bezpieczne do użytku i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego ani środowiska naturalnego krajów, do których są eksportowane.

Adres

Zakład Przemysłu drzewnego „MATUSIAK” s.c. Leszek Matusiak, Anna Matusiak

Ul. 1 Maja 20, Mielęcin, 78-630 Człopa

765 168 45 46

Phone

Tel. stacjonarny: 67 258 1147

Tel. kom. sprzedaż: 736 153 001

Tel. kom. właściciel: 604 249 752